อัพเดต WordPress 2.8.4: Security Release มาแล้ว

อัพเดต WordPress 2.8.4: Security Release

เป็นการอัพเดตแบบเร่งด่วนสำหรับผู้ใช้ wordpress ซึ่งรูรั่วที่เกิดขึ้น เป็นช่ิองโหว่ที่ร้ายแรง คือสามารถเปลี่ยน Password ของผ้ใช้ในระบบได้เลย ใครใช้อยู่ก็อัพเดตดjวนเลยครับ ก่อนจะสายเกินไป

http://wordpress.org/download/

* สำหรับผู้ใช้งาน wordpress โดยติดตั้งกับ ระบบติดตั้งบนโฮสเรา ทางเราอัพเดตให้แล้วทุกเว็บครับ