Skip to main content

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ host Colorpack

ท่านจำเป็นต้องอ่านกฎระเบียบ และยอมรับข้อตกลงก่อนใช้บริการจากเราดังนี้


1. เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง และใช้บริการจากทางเราแล้ว ท่านต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถ้าทางเราตรวจพบว่าท่านละเมิดข้อตกลง จนทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะปิดเวปของท่านทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการคืนแต่อย่างใด

2. ทาง Colorpack ไม่รับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตามนี้

  • เวปไซต์ที่เปิดให้ดาวน์โหลด MP3 ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม
  • เวบไซต์ที่มีเนื้อหา หรือ เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามก
  • เวบไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
  • เวบไซต์ที่มีการทำ "Spamming" โดยการส่ง Email จำนวนมาก อันเป็นการรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รวมถึงการส่ง Email ใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น
  • เวบไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา (ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
  • เวบไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของ Server ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากทาง Colorpack ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่เราจะลบ file ทั้งหมดทิ้งทันทีและไม่รับผิดขอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  • เวปไซต์ทั้งหมดข้างต้น หากทาง Colorpack ตรวจพบ หรือมีการรับข้อร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง Colorpack ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปิดบริการเช่าพื้นที่เซิฟเวอร์ และบริการอีเมล์ ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับข้อร้องเรียน และไม่คืนเงินค่าเช่าหากท่านทำผิดข้อตกลง

3. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการปรับลดบริการใด ๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรก หรือยกเลิกการใช้งานกับทาง Colorpack ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน

4. ทาง Colorpack ยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี หากท่านไม่พอใจในบริการ หรือความผิดพลาดจากเครื่องเซิร์ปเวอร์ของเราเอง (เฉพาะค่าบริการโฮสติ้ง) ภายใน 30 วันเท่านั้น โดยไม่รวมค่าเซ็ตอัพ

5. ทาง Colorpack มีระบบ BackUp โดยจะทำการ Backup ทุกวันเวลา 5.00 น. ดังนั้นท่านควรมั่นทำการ Back up ข้อมูลเองอยู่เสมอ โดย Control Panel ของเราจะทำให้ท่าน Back up ข้อมูลเวปเก็บไว้ได้ โดยปกติแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆ กับข้อมูลของท่าน แต่ทางเราได้แจ้งไว้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดฝัน


6. การชำระค่าบริการจะนับเมื่อท่านได้ทำการส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาให้กับทางเราทราบ โดย Scan ให้ท่านเขียนชื่อเว็บไซต์พร้อมแนบ file ที่อีเมล์มาด้วยทุกครั้ง หรือเพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถโทรศัพท์โดยตรงถึงทางเราได้เลยที่ Hotline

7. ถ้าถึงกำหนดชำระค่าบริการ ทาง Colorpack จะแจ้งให้ท่านทราบก่อน 1-2 สัปดาห์ หากทางเราไม่ได้รับการยืนยันการชำระค่าบริการหลังจากถึงกำหนด 1 สัปดาห์ ทางเราจะปิดเวปไซต์ของท่านก่อนจนกว่าจะได้รับการชำระค่าบริการ

8. ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินหลังจาก 1 เดือน ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางเราจะลบข้อมูลเวปไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้น กลับมาได้อีก


9. ทางเราเปิดบริการโฮสที่รองรับ opensource  joomla mambo wordpress smf drupal ฯลฯ มีระบบติดตั้งให้ใน Control Panelและมีระบบ Back up ข้อมูล update ซึ่งทางเราจะทำการอัพเดตให้อัตโนมัติเมื่อมี รุ่นใหม่ดังนั้นท่านไม่ควรแก้ไขไฟล์หลัก(core) แต่จะไม่มีการอัพเดตในส่วนของโปรแกรมเสริม

 
10. หากท่าใช้งาน opensource joomla mambo wordpress smf drupal แล้วถูก Hack ทางเรายินดีแก้ไขให้ในเบื้องต้น

  • Hits: 26871