ประกาศ ทดสอบระบบ firewall ใหม่

ConfigServer Security & Firewallเรียนลูกค้าโฮส colorpack.net ทุกท่าน ขณะนี้ทางเราได้ติดตังระบบ A Stateful Packet Inspection (SPI) firewall ซึ่งจะช่วยเรื่องความปลอดภัยของ Server ซึ่งหากลูกค้าท่านใดมีปัญหาจากการใช้งานกรุณาติดต่อ admin ผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ทาง colorpack จะปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของ server ให้ดียิ่งขึ้น