Skip to main content

ออกแล้ว จูมล่า 1.5.15

ออกแล้ว จูมล่า 1.5.15ตอนนี้ จูมล่าออกเวอร์ชั่นอัพเดตใหม่เมื่อวันที่  04 November 2009  Joomla! 1.5.15  [Wojmamni ama mamni] มีเรื่องการแก้ปัหาเรื่องความปลอดภัย 2 จุดแต่ไม่ร้ายแรงมาก และแก้ปัญหาเรื่อง editor ที่มีปัญหากับ IE 

* สำหรับลูกค้าโฮส colorpack ที่ติดตั้งจูมล่าด้วยโปรแกรมติดตั้งบนโฮสเรา ระบบจะทำการอัพเดตให้ครับ