Joomla 1.5.14 Security Release ออกแล้ว

Joomla 1.5.14 Release

Joomla ได้ถูกประกาศออกมาใหม่แล้ว เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์สูงสุด ควรอัพเกรดทันทีเป็น Joomla 1.5.14 [Wojmamni ama naiki]. ในรุ่นนี้ได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องสองจุดที่เกิดขึ้นในเวอร์ชัน 1.5.13 และหนึ่งการแก้ไขความปลอดภัยระดับต่ำ ซึ่งปกติจะต้องรอถึง 6 - 8 สัปดาห์ จึงจะมีการปล่อยในรุ่นถัดไป. โดยในรุ่นนี้ ห่างจากรุ่น Joomla 1.5.13 ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 เพียงแค่ 8 วันเท่านั้น.

 

* สำหรับลูกค้าโฮส colorpack ที่ติดตั้งจูมล่าด้วยโปรแกรมติดตั้งบนโฮสเรา ระบบได้ทำการอัพเดตให้แล้วครับ