Skip to main content

การขอใช้ Google App ร่วมกับ Host Colorpack - หน้าของ แผงควบคุม

Page 2 of 3: หน้าของ แผงควบคุม

จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าของ แผงควบคุม

 แผงควบคุม

ระบบต้องการการยืนยันการเป็นเจ้าของโดแมน คุณต้องยืนยันก่อนโดยการคลิ๊กดังรูปด้านบน

จากนั้น ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยัน

google apps 5

แบบ CNAME

เราจะได้ค่าต่างๆ ที่จะนำไปใส่ใน server เราโดยพิมพ์้ http://www.yourdoamin.com:2222

จากนั้น เข้าสู่ระบบ ด้วย userและรหัสผ่านที่ได้รับ

จากนั้นเข้าไปที่เมนู DNS Manager ดังรูป

google apps 6

 

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใส่ดังรูปจากนั้นคลิ๊ก Add

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใส่ดังรูปจากนั้นคลิ๊ก Add 

การยืนยันโดยการใช้ไฟล์ Html วางที่หน้าเว็บ

วิธี นี้คุณต้องสร้างไฟล์ html ชื่อ googlehostedservice.html ขึ้นมาโดย ในไฟล์ใส่แค่รหัสที่คุณได้รับ วิธีนี้น่าจะเร็วที่สุดในการยืนยัน

google apps html

หลังจากเลือกการยืนยันแบบ อัพโหลดไฟล์ html google จะให้เราสร้างไฟล์ชื่อ googlehostedservice.html ให้สร้างโดยการเปิด notepad แล้ว ใส่รหัสที่ได้ลงไปดังรูป

 google apps html 1

จากนั้นบันทึกโดยบันทึกเป็นชื่อ googlehostedservice.html โดยตรง Save as Typeให้เลือกเป็น All Files ดังรูป

google apps html 2

 

จากนั้นอัพโหลด ไปไว้ที่ /public_html ดังรูป

google apps html 3

 

รอการอัพเดต 48 ชั่วโมง แต่ที่ลองดู ประมาณ 10 นาที ก็ได้แล้ว

 

 

เพิ่ม MX Record
Page
  • Hits: 23412