มารู้จัก Google Analytics และการขอใช้งาน - รับ code ที่จะนำไปใส่ในเว็บ ดังรูป

Article Index

 

จากนั้นคุณจะได้รับ code ที่จะนำไปใส่ในเว็บ ดังรูป

 

code analytics

การใส่ code ลงในเว็บ ไม่ว่าคุณจะใช้ cms ตัวไหนก็ตาม แมมโบ้ จูมล่า drupal wordpress หนือเขียน html เอง คุณต้องนำ code ที่ได้ไปใส่ไว้ ก่อนปิด

  • หากคุณใช้ cms แมมโบ้ จูมล่า ให้เปิด ไฟล์ index.php ของแทมเพลต ที่คุณใช้มา แล้วแทรก code ลงไป ก่อนปิด   จูมล่า plugin ที่เกี่ยวข้อง
  • หากคุณใช้ wordpress ให้เปิดไฟล์ footer.php ของแทมเพลต ที่คุณใช้มา แล้วแทรก code ลงไปก่อนปิด
  • หากคุณใช้ Drupal ให้เปิดไฟล์ page.tpl ของแทมเพลต ที่คุณใช้มา แล้วแทรก code ลงไปก่อนปิด

 

ใส่ code google analytics

 

เมื่อใส่ code แล้วคุณต้องรอระบบ? Google Analytics? ติดต่อกับเว็บเราก่อน อาจใช้เวลา 10 นาทีหรือนานกว่านั้น

รอระบบ  Google Analytics  ติดต่อกับเว็บเรา?

 

หน้ารายงาน

 

หน้ารายงาน google analytics