Skip to main content

มารู้จัก Google Analytics และการขอใช้งาน

Page 1 of 2

Google analyticsGoogle Analytics ตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา Adwords หรือโปรแกรมการโฆษณาอื่นๆ ด้วยข้อมูลนี้ จะทราบว่าคีย์เวิร์ดใดที่ได้ผล ข้อความโฆษณาใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ที่จุดใด


Google Analytics ใหม่ช่วยให้สามารถปรับปรุง ผลลัพธ์ออนไลน์ของคุณได้ง่ายขึ้น เขียน โฆษณาได้ดีขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่งให้โปรแกรม การตลาด และสร้างการแปลงของเว็บไซต์ที่สูง ขึ้น Google Analytics สามารถใช้งานได้ฟรี โดยผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่และเจ้าของเว็บไซต์ทุก ท่าน

ความสามารถหลัก ของ Google Analytics
Google analytics แบ่งความสามารถตามจุดประสงค์การใช้งานได้ดังต่อไปนี้คือ

  • สถิติเกี่ยวกับ Visitor รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์
  • สถิติเกี่ยวกับ Traffic รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์
  • สถิติเกี่ยวกับ Content รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเข้าชมเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์
  • สถิติเกี่ยวกับ Goal วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานเข้าถึงเป้าหมายภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร


การสมัครขอใช้ Google Analytics

การสมัครขอใช้ Google Analytics ให้ไปที่ http://www.google.com/analytics/th-TH/

รูปด้านล่าเป็นหน้าแรก ที่คุณเจอ หากคุณต้องการขอใช้ ให้คลิ๊กที่ ลงชื่อสมัครเข้าใช้วันนี้

สมัครขอใช้ analytics

 

ระบบ จะนำท่านมาหน้าเข้าใช้งาน ดังรูป หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ google เลย ให้คลิ๊ก ที่หมายเลข 1?

หากคุณมี username แล้วให้ login ได้เลย ที่หมายเลข 2

เข้าระบบ

 

จากนั้น ระบบจะให้ใส่ข้อมูลเว็บของคุณ ให้กรอกรายละเอียดให้ครบ แล้วคลิ๊ก ดำเนินการต่อ

กรอกรายละเอียดของเว็บที่จะใช้ analytics

จากนั้น ระบบจะให้ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้กรอกรายละเอียดให้ครบ แล้วคลิ๊ก ดำเนินการต่อ

ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ

 

จากนั้นระบบจะให้เราตอบตกลงยอมรับเงื่อนไข ให้คลิ๊ก ใช่ แล้วดำเนินการต่อ

 

 ยอมรับเงื่อนไข analytics

 

รับ code ที่จะนำไปใส่ในเว็บ ดังรูป
Page
  • Hits: 48482