Hot!

Colorpack 500MB

 • Total space 500 MB 
 • Data Transfer 10 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

1800 บาท /ปี

Colorpack 1000MB

 • Total space 1000 MB 
 • Data Transfer 20 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

2,850 บาท /ปี

Colorpack 2000MB

 • Total space 2000 MB 
 • Data Transfer 30 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

3600 บาท /ปี

Top

Colorpack 4000MB

 • Total space 4000 MB 
 • Data Transfer 40 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

4,200 บาท /ปี

เทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการเขียน css ให้เว็บโหลดเร็วขึ้น

การเขียน css มีวิธีการเขียนทั้งแบบ เต็มรูปแบบ และแบบลดรูปแบบ หรือแบบย่อนั้นเอง เทคนิคนี้ดูแล้วอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากนัก คือไม่ได้เร็วแบบโอ้แม่เจ้า แต่มันเป็นการลด เวลาในการโหลดลงไปได้ ทำให้เว็บเราโหลดได้เร็วขึ้น ได้และยังลดแบนวิสของเว็บเราได้ด้วย

ทำความเข้าใจก่อน อย่างที่เรารู้ ตัวหนังสือ 1 ตัวอักษร เท่ากับ 1 byte

หากเราเขียน css แบบนี้

Continue Reading

การสร้างไฟล์ favicon.ico เป็นโลโก้เว็บในช่อง address bar

favicon โลโก้เว็บ

 

favicon.ico เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของเว็บเราบน address barของ browser ดังรูปตัวอย่างนั้นมีวิธีการง่ายๆ โดยการเตรียมรูปที่เป็นไฟล์ .png .gif หากต้องการให้พื้นโปร่ง หรือหากไม่มีก็ใช้ไฟล์ .jpgก็ได้เช่นกัน ไฟล์ควรเป็นโลโก้ ไม่ควรมีรายละเอียดมาก เนื่องจากรูปที่ได้จะมีขนาดเล็กมาก แค่ 16x16 เท่านั้น

Continue Reading

กฎ 23 ข้อ" ทำให้เว็บน่าสนใจ

เป็นกฎง่ายๆ ที่บางครั้งเหมือนเส้นผมบังภูเขา ทำตามได้ไม่ยาก เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่ดึงดูดของผู้ใช้มากที่สุด

 กฎ 23 ข้อดังต่อไปนี้ เป็นการวิจัยของ 3 สถาบัน ได้แก่ The Poynter Institute, the Estlow Center for Journalism & New Media, และ Eyetools ภายใต้โครงการ The Eyetrack III ซึ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ให้มากที่สุด

Continue Reading