Skip to main content

รหัสผ่านยอดนิยมปี 2016 ยังเป็นรหัสผ่านเดิมๆ

images2017Most Common Passwords of 2016 2

Keeper Seecurity แอพจัดการรหัสผ่าน รวบรวมสถิติรหัสผ่านที่หลุดในปี 2016 รวมกว่า 10 ล้านบัญชี เพื่อมาวิเคราะห์ดูแนวโน้มว่า "รหัสผ่านยอดนิยม" ของประชากรชาวโลกคืออะไรกันแน่

ผลลัพธ์ยังเป็นเหมือน ไม่ได้แตกต่างอะไรจากสถิติในปี 2015 มากนัก รหัสผ่านยอดนิยมยังเป็น 123456 ที่มีคนใช้มากถึง 17% ของรหัสผ่านทั้งหมด และอันดับ Top 10 ก็เต็มไปด้วยรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น password, qwerty, 111111, 123123 เป็นต้น

Keeper บอกว่ารหัสผ่าน 25 อันดับแรกถูกใช้บ่อยมาก และคิดเป็นสัดส่วน 50% ของรหัสผ่าน 10 ล้านชุดที่นำมาวิเคราะห์เลยทีเดียว บริษัทแนะนำว่าถ้าใครยังตั้งรหัสผ่านเหล่านี้อยู่ก็ควรเปลี่ยนทันที

สิ่งที่น่าสนใจคือรหัสผ่าน 18atcskd2w ติดมาอันดับ 15 และ 3rjs1la7qe อันดับ 20 รหัสผ่านพวกนี้เป็นรหัสผ่านของบัญชีที่สร้างโดยบ็อตเพื่อโพสต์สแปมตามเว็บไซต์ต่างๆ และใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันซ้ำเป็นจำนวนมาก

ที่มา - blognone

 

Most Common Passwords of 2016