Hot!

Colorpack 500MB

 • Total space 500 MB 
 • Data Transfer 10 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

1800 บาท /ปี

Colorpack 1000MB

 • Total space 1000 MB 
 • Data Transfer 20 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

2,850 บาท /ปี

Colorpack 2000MB

 • Total space 2000 MB 
 • Data Transfer 30 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

3600 บาท /ปี

Top

Colorpack 4000MB

 • Total space 4000 MB 
 • Data Transfer 40 GB
 • Email Account Unlimited 
 • Joomla! 3 Support
 • PHP 5.3 MySQL 5.5 UTF-8

4,200 บาท /ปี

Joomla 1.5.14 Security Release ออกแล้ว

Joomla 1.5.14 Release

Joomla ได้ถูกประกาศออกมาใหม่แล้ว เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์สูงสุด ควรอัพเกรดทันทีเป็น Joomla 1.5.14 [Wojmamni ama naiki]. ในรุ่นนี้ได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องสองจุดที่เกิดขึ้นในเวอร์ชัน 1.5.13 และหนึ่งการแก้ไขความปลอดภัยระดับต่ำ ซึ่งปกติจะต้องรอถึง 6 - 8 สัปดาห์ จึงจะมีการปล่อยในรุ่นถัดไป. โดยในรุ่นนี้ ห่างจากรุ่น Joomla 1.5.13 ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 เพียงแค่ 8 วันเท่านั้น.

 

* สำหรับลูกค้าโฮส colorpack ที่ติดตั้งจูมล่าด้วยโปรแกรมติดตั้งบนโฮสเรา ระบบได้ทำการอัพเดตให้แล้วครับ

การใช้ gmail smtp ใน joomla 1.5

การใช้ gmail smtp ใน joomla 1.5 การใช้  gmail smtp ใน  joomla 1.5 ง่ายๆครับสำหรับคนที่มี Account ของ Gmail อยู่แล้ว สามารถใช้ Account ของ Gmail เชื่อมต่อไปยัง SMTP Server ของ Gmail เพื่อใช้ ส่งอีเมลต่างๆในระบบของจูมล่าได้ การตั้งค่าแบบนี้ทำให้ email ที่ส่งออกจากระบบ จูมล่า ไม่ไปอยู่ใน Junk Mail ใครยังม่มี gmail ก็ไปสมัครก่อนนะที่ http://www.gmail.com จากนั้นมาตั้งค่ากันเลย

Continue Reading

แก้ปัญหา editor เมื่ออัพเดต joomla เป็น 1.5.12

ปัญหา

 • editor เครื่องมือขึ้นไม่ครบ
 • เมื่อตั้งค่ารูปเช่นระยะห่าง กรอบ จัดซ้ายขวา แล้วไม่เป็นไปตามที่จัด

วิธีแก้ไข

ไปตั้งค่าที่เมนู Extensions >> plungin manager

คลิ๊กแก้ไข Editor - TinyMCE ลองตั้งค่าตามที่ผมทำ (ตามรูป)

ตั้งค่า edittor เมื่ออัพเดตเป็น จูมล่า 1.5.12