Skip to main content

แนะนำโมดูล จูมล่า 1.5

การแสดงผลโดยส่วนใหญ่ของจูมล่า (joomla) ถูกแสดงด้วย โมดูล (Modules) โมดูลจึงเป็นส่วนเสริมสำคัญที่ทำให้หน้าเว็บเรามีความแตกต่างจากเว็บอื่น

โมดูลแสดงผลราคาน้ำมันประจำวันจาก ปตท. Download

 

โมดูลแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทางธนาคารกรุงเทพ  Download

 

 

  • Hits: 21075