WordPress 3.0 ?Thelonious? ออกมาแล้ว

WordPress 3.0 ?Thelonious? ออกมาแล้ว

หลังจากรอมาครึ่งปีในที่สุด WordPress 3.0 ?Thelonious? ก็ออกมาแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องของธีม ที่เปลียนมาใช้ Twenty Ten เป็นธีมหลัก มี APIใหม่ ที่ทำให้เราสามารถแก้ไข พื้นหลัง หรือส่วนของหัวเว็บได้ง่าย และเพิ่มระบบจัดการเมนูเข้ามา และที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นการผสานเอา WordPress MU มาด้วยเลย ซึ่งสามารถทำ Multi Blog ได้ ส่วนอื่นๆ ดูวีดีโอกันดีกว่า