Skip to main content

Joomla! 1.5.18 Security Released

Joomla! 1.5.18 Security  ReleasedJoomla! Project ได้ประกาศออก Joomla 1.5.18 [Wojmamni ama woobusani] เป็นการเร่งด่วน. โดยในเวอร์ชั่นนี้เป็นการแก้ไขในเรื่อง Security ที่สำคัญ 1 จุดของจูมล่า เวอร์ชั่น 1.5.17

โดยทีม Development Working Group's ยังคงทำงานหนักกันต่อไปอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อกลุ่มผู้ใช้ Joomla ทั่งหลาย.

ความปลอดภัย

* สำหรับผู้ใช้งาน จูมล่า โดยติดตั้งกับ ระบบติดตั้งบนโฮสเรา ทางเราจะอัพเดตให้เองทุกเว็บครับ

?