จูมล่า 1.6 เบต้า1 ความสามารถใหม่ รองรับ seo เต็มพิกัด - Site Menu

Article Index

Site Menu

joomla1.6 site menu ในส่วนของ Site Menu จะมีเมนูดังนี้

Control Panel : เอาไว้กลับไปสู่หน้าแรก

Golbal Configuration : เอาไว้ตั้งค่าระบบของเว็บ เช่นชื่อเว็บ SEO Database

Site Maintenance : เอาไว้จัดการเรื่อง ลบ Cache และ Global Check-in

System Information : ก็เอาไว้ดูค่าต่างของ server, PHP Info, Directory Permissions

Site Menu มีอะไรใหม่

ใน Global Configuration มีของใหม่คือเรื่องการตั้งค่า SEO joomla 1.6 รองรับ URL ภาษาไทย และภาษาอื่นๆด้วย

ระบบ Seo ใหม่ จูมล่า 1.6

Search Engine Friendly URLs : เปลี่ยน url โดยใช้ Alias เป็น คำใน Url
Use Apache mod_rewrite : ลบ index.php ออกจาก url
Adds Suffix to URL : เพิ่ม .html ลงไปใน url
Unicode Aliases : ใช้ภาษาอื่นๆ ใน url ได้ ภาษาไทยใช้ได้ ของใหม่
Add Site Name to Page Titles :
เพิ่มชื่อเว็บ ลงใป ใน tag title ทุกหน้าหรือไม่
Url ภาษาไทยใน joomla 1.6