การสร้างไฟล์ favicon.ico เป็นโลโก้เว็บในช่อง address bar

favicon โลโก้เว็บ

 

favicon.ico เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของเว็บเราบน address barของ browser ดังรูปตัวอย่างนั้นมีวิธีการง่ายๆ โดยการเตรียมรูปที่เป็นไฟล์ .png .gif หากต้องการให้พื้นโปร่ง หรือหากไม่มีก็ใช้ไฟล์ .jpgก็ได้เช่นกัน ไฟล์ควรเป็นโลโก้ ไม่ควรมีรายละเอียดมาก เนื่องจากรูปที่ได้จะมีขนาดเล็กมาก แค่ 16x16 เท่านั้น

 

จากนั้น ไปที่เว็บ http://tools.dynamicdrive.com/favicon/

Image to create icon

คลิ๊ก Browse.. เพื่อเลือกไฟล์โลโก้ที่เราเตรียมไว้ ขนาดไม่เกิน 150.00 kB จากนั้นคลิ๊ก Create Icon

Download favicon

รอสักพักเราก็จะได้ไฟล์ favicon.ico มาให้คลิ๊กที่ Download FavIcon

การนำไปใช้งาน

ใช้กับ joomla

 

การเปลี่ยนfavicon.ico ของจูมล่า1.5 จะถูกกำหนดที่แทมเพลต ที่เราใช้งาน โดยนำไฟล์ favicon.ico ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของแทมเพลตนั้นๆ เช่น หากเราใช้ templates ชื่อ ja_purity ให้นำไปไว้ที่ templates\ja_purity ทับไฟล์เดิมที่มีอยู่

หรือไปเพิ่มCodeด้านล่าง ลงไปใน ไฟล์ index.php ของแทมเพลตของคุณ

 

<link href="/templates/ชื่อโฟลเดอร์ของแทมเพลตที่ใช้งาน/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />

โดยวางไว้ก่อน ปิด

</head> 

* การเปลี่ยนอาจใช้เวลานิดหหน่อยอาจจะติด แคชหรือ คุกกี้ ทำให้เห็นเป็นอันเดิม

?