มาเพิ่มความเร็ว จูมล่า wordpress drupal ด้วย Web Optimizer

web optimizerWeb Optimizer  เป็น  plugin สำหรับ Joomla ที่มีความสามารถ ในการช่วยให้เว็บเราเร็วขึ้น โดยตัว ปลั๊กอิน จะไปทำการ รวม file cssและ jsให้เป็นไฟล์เดียวซึ่งจะทำให้การอ่านทำได้เร็วขึ้นและความสามารถในการช่วย แยก ส่วน head และ body ให้เป็นระเบียบ นอกจากนั้น ยังช่วยลดขนาดหน้าเว็บลงได้ด้วย 

นอกจากจูมล่า แล้วยังสามารใช้ได้กับ wordpress Drupal joomla1.0 หรือแม้แต่สคริปที่คุณเขียนเอง

 

โหลดได้ที่ http://www.web-optimizer.us/web-optimizer/download.html

Features

CSS / JS files merging

 • Dozens of JavaScript files are combined into 1.
 • Dozens of CSS files are combined into 1.
 • Different cache files for different browsers.
 • Conditional comments parsing.
 • Libraries and external files can be excluded.
 • Inline code and external scripts are included by default.
 • All code is minified and compressed.

Fast HTML document parsing

 • head section parsing.
 • body section parsing.
 • Ability to disable files' content check.
 • Ability to disable files' time of change (mtime) check.
 • Fast algorithms instead of regular expressions.
 • ?Don't touch hard drive? mode.
 • Separated by browsers or uniform files in cache.

Unobtrusive JS and dynamic loading

 • Scripts are moved to </head> by default.
 • Scripts can be moved to </body>.
 • Scripts can be loaded on onDOMready event.
 • Counters can be moved to </body>.
 • Ads can be moved to </body>.
 • Frames' load can be moved to </body>.
 • No blocking scripts!*

HTML minify

 • Simple and fast regular expression for HTML code.
 • Comments can be striped (except conditional ones).
 • One-string mode for HTML code.
 • Total obfuscation for HTML code.
 • Minify rate up to 40%.

CSS minify

 • CSS Tidy 1.4 to minify CSS.
 • No CSS Sprites and no data:URI then simple expression is used.
 • Minify rate up to 50%.

JavaScript minify

 • JSMin by default (with conditional compilation support).
 • YUI Compressor if java is installed.
 • Optional Packer for non-gzip systems.
 • Minify rate up to 50%.

GZIP for HTML / CSS / JS / ICO files

 • Via .htaccess if it is possible.
 • Via PHP for HTML / CSS / JS (ob_gzhandler).
 • Static gzip to prevent CPU wasting.
 • Additional check for gzip possibility via cookie.
 • Gzip / x-gzip / deflate / x-deflate supported.
 • All types of font files are supported.
 • Advanced support for old and tricky browsers.
 • Minify rate up to 88%.

Optimized .htaccess for Apache

 • mod_gzip.
 • mod_deflate (+mod_filter).
 • mod_mime.
 • mod_rewrite.
 • mod_headers.
 • mod_expires.

Client side caching

 • 10 years for CSS / JavaScript / fonts / images.
 • GET parameter / new filename to clear cache.
 • Full proxy caching support.
 • Optional HTML caching.
 • Customizable time for HTML.
 • Conditional caching (ETag).
 • Docs / video / other files via .htaccess.

Server side caching

 • Static gzip.
 • Static combine & minify for resources.
 • Prepared HTML file.
 • Flexible cache conditions.
 • No additional server side work!