Skip to main content

คู่มือ wordpress

คลิปวีดีโอ สอนการเข้าสู่ระบบและเปลี่ยนรหัสผ่าน

การเขียนเนื้อหา

เนื้อหาของ wordpress มี 2 แบบ คือ เพจ และ เนื้อหา

เพจ คือ การสร้างหน้า ขึ้นมา 1 หน้า พร้อมเมนู โดยจะมีได้แค่ 1 หน้า เพจเหมาะกับเนื้อหาที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ประวัติผู้เขียน ประวัติองค์กร เป็นต้น

คลิปวีดีโอ สอนการเขียนเพจ

เนื้อหา คือบทความที่เขียนบ่อยเช่นข่าว กิจกรรม บทความ โดยเนื้อหาสามารถ แบ่งประเภทได้ และในแต่ละประเภทสามารถมีเนื้อหาได้ไม่จำกัด

คลิปวีดีโอ สอนการเขียนเนื้อหา

การออกแบบ

ระบบสามารถเปลี่ยนธีม หรือหน้ากากได้

คลิปวีดีโอ สอนการเปลี่ยนธีม

  • Hits: 9819