เวปสำหรับคนรักพาสนา PASSANA AF2 ย้ายมาอยู่ ที่ host colorpack

เว็บสำหรับคนรักพาสนา PASSANA AF2

ขอต้อนรับเว็บใหม่ เว๊บสำหรับคนรักพาสนา PASSANA AF2 ย้ายมาอยู่ ที่ host colorpack

เว็บ pasfc2006.com เป็นเว็บ Fanclub ของ พาสนา ทองบุญเรือง นักร้องและนักแสดงที่ได้รับชื่อเสียงจากรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ปี 2 เว็บเขียนด้วย Html และ ใช้เว็บบอร์ด SMF 

ทางโฮส Colorpack ดำเนินการย้าย ข้อมูลจากโฮสเดิม มาอยู่โฮส Colorpack พร้อมอัพเกรด SMF เป็นตัวใหม่ให้ด้วย

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อคนไทย

http://sranav.sran.net/download

?SRAN? เป็นคำย่อมาจาก Security Revolution Analysis Network คือ การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังเหตุการณ์ข้อมูลจราจรบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ทุ่นแรงสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่าย ให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งเป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับสร้างศูนย์เตือนภัยทางระบบเครือข่าย ที่เรียกว่า ?Security Operation Center? เพื่อให้บริการ บริหารจัดการความมั่นคงทางข้อมูล MSSP (Management Security Services Provider) ได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน

Continue Reading

Installing memcached And The PHP5 On Debian Etch (Apache2)

I have tested this on a Debian Etch server where Apache2 and PHP5 are already installed and working.

host-colorpack.net:~/root#  apt-get install memcached php5-memcache

server1:~# netstat -tap | grep memcached
tcp        0      0 *:11211                 *:*                     LISTEN     3053/memcached
host-colorpack.net:~/root#

host-colorpack.net:~/root#  vi /etc/memcached.conf

[...]
# Specify which IP address to listen on. The default is to listen on all IP addresses
# This parameter is one of the only security measures that memcached has, so make sure
# it's listening on a firewalled interface.
# -l 12.34.56.78
-l 127.0.0.1
[...]

host-colorpack.net:~/root#  /etc/init.d/memcached restart

... and run

netstat -tap | grep memcached

again. As you see, memcached is now listening on localhost only:

server1:~# netstat -tap | grep memcached
tcp        0      0 localhost.localdo:11211 *:*                     LISTEN     3092/memcached
server1:~#

Afterwards, we restart Apache so that our new PHP configuration takes effect:

/etc/init.d/apache2 restart 

Installing xcache for PHP5 on Debian Etch

XCache is an opcode cacher for PHP developed by the Lighttpd team. The full description directly from http://xcache.lighttpd.net/

XCache is a fast, stable PHP opcode cacher that has been tested and is now running on production servers under high load. It is tested (on linux) and supported on all of the latest PHP cvs branches such as PHP_4_3 PHP_4_4 PHP_5_0 PHP_5_1 PHP_5_2 HEAD(6.x). ThreadSafe/Windows is also supported. It overcomes a lot of problems that has been with other competing opcachers such as being able to be used with new PHP versions. See Introduction for more information.

There is no XCache package within the apt repositories for Debian Etch, however it is available within Debian SID/Testing. You will need to then download the source, compile it and install it. You can download the 1.2 stable source from the following here:

Continue Reading

แนะนำ InfraRecorder free CD/DVD burning

infrarecorder Free cd/dvd  burnInfraRecorder is a free CD/DVD burning solution for Microsoft Windows.

InfraRecorder เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการบันทึกเผ่น CD DVD ซึ่งเป็นโปรแกรม Free Opensource สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเท่าที่ทดสอบสามารถใช้งานได้ทุกความต้องการของผม แถมมีภาษาไทยมาให้ด้วย การใช้งานที่แสนง่ายเพียงเท่านี้คุณสามารถลืมโปรแกรม Nero ไปได้เลย

Continue Reading